PSYience Live gaat stoppen. Per 1 november 2023 gaat deze website offline. 

Het platform PSYience is een digitaal uitwisselingsplatform dat speciaal voor NVvP-leden is gebouwd om relevante content rondom het toepassen van wetenschap in de psychiatrie te kunnen uitwisselen.

Het eVJC 2020 is de basis geweest voor het oprichten van het platform. Naast de sessies van het eVJC werd het platform ook uitgebreid met andere interessante sessies.

Meer uitleg over de totstandkoming van het platform, kunt u terug kijken in de onderstaande plenaire presentatie van het platform tijdens het eVJC.