PSYience is het platform van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor de uitwisseling van relevante en actuele wetenschappelijke kennis in de psychiatrie.

PSYience Live is een nieuwe serie interactieve wetenschapsshows, live uitgezonden vanuit De Balie in Amsterdam, waarmee we willen bijdragen aan het verder dichten van de kloof tussen wetenschap en praktijk. Tijdens deze online uitzendingen, in talkshow-achtige setting, gaan wetenschappers en clinici met elkaar én met de kijkers het gesprek aan over de laatste ontwikkelingen rond actuele wetenschappelijke thema’s en innovaties.

De 1e aflevering van PSYience Live, op 30 november, stond in het teken van het voorspellen van behandeleffecten in de praktijk met neuroimaging data. Recente studies laten zien dat machine learning analyse van MRI beelden diagnostische, prognostische en voorspellende biomarkers voor de psychiatrie kan opleveren. Een redelijk goede prognose voor individuele patiënten ligt daarmee binnen bereik. Deze biomarkers brengen ons ook een stap dichterbij het voorspellen van een behandeluitkomst per individuele patiënt. Hoe precies?

 

Over PSYience

Het doel van PSYience is het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk. Het is een uitdaging om wetenschappelijke kennis op een snelle en efficiëntie manier naar de praktijk te vertalen. Voor de wetenschap is de praktijk nodig voor het genereren van relevante onderzoeksvragen en de uitvoer van het onderzoek om zo weer nieuwe kennis en het vakgebied verder te ontwikkelen. Lees hier meer.

 

Meld ons uw ideeën!
Heeft u suggesties voor onderwerpen of onderzoeken die interessant zijn om te bespreken tijdens een PSYience Live? Of wellicht een spreker die uitgenodigd kan worden? Laat het ons weten via psyience@nvvp.net.

Via de NVvP-weekupdate en de NVvP-Social Media houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.