Terug naar overzicht

Therapieresistente depressie: wat is het en kan Precisie Psychiatrie de prognose voor de patiënt verbeteren?

Over deze sessie

Van alle patiënten met een depressie die worden behandeld is er bij 20-30% sprake van een hardnekkige, oftewel therapieresistente depressie (TRD). Er is een hoge urgentie om te investeren in het verbeteren van de prognose van deze patiënten. Dit kan door behandelingen te verbeteren en meer effectieve behandelingen te ontwikkelen, maar ook door te leren over voorspellers van de behandeluitkomst bij individuele patiënten. Waarom heeft de ene patiënt wel baat bij een behandeling en de andere niet? Welke behandeling werkt nog wel en bij wie?

 

In deze discussiegroep zal bij deze vragen stilgestaan worden door leden van het Netwerk Hardnekkige Depressie. Ten eerste zal aan de hand van een casus het begrip TRD verder uitgediept worden. Ten tweede wordt de huidige behandelpraktijk van depressie in Noord-Nederland besproken, voor wat betreft variatie in behandeling en richtlijnnavolging. Er wordt daarna stilgestaan bij een aantal scoringslijsten, zoals de Maudsley Staging Method (MSM) en de Dutch Measure for quantification of Treatment Resistance in Depression (DM-TRD), die gebruikt kunnen worden om het beloop van een depressie te voorspellen en behandeling te indiceren. Ten vierde worden nieuwe strategieën besproken om de behandeling van depressie te verbeteren en TRD te voorkomen. Mogelijk dat farmacogenetica hier een rol in kan spelen. Er zijn echter ook innovatieve behandelingen bij therapieresistente depressie die in deze discussiegroep aan bod zullen komen.

 

Vorm 


Discussiepanel, bestaande uit psychiater-onderzoekers vanuit het Netwerk Hardnekkige Depressie

Deel 1 Therapieresistente depressie: wat is het en kan Precisie Psychiatrie de prognose voor de patiënt verbeteren?

Video deel 1
Tussentijdse vraag

Deel 2 Therapieresistente depressie: wat is het en kan Precisie Psychiatrie de prognose voor de patiënt verbeteren?

Deel 3 Therapieresistente depressie: wat is het en kan Precisie Psychiatrie de prognose voor de patiënt verbeteren?

Deel 4 Therapieresistente depressie: wat is het en kan Precisie Psychiatrie de prognose voor de patiënt verbeteren?

Over de sprekers

RS

Robert Schoevers

1 sessies

SV

Sjoerd van Belkum

2 sessies

AS

Arjan Schröder

1 sessies

JS

Jan Spijker

1 sessies

JV

Jolien Veraart

1 sessies

Tags

Netwerk Hardnekkige Depressie. therapieresistente depressie TRD

Over deze sessie

  • Aan het einde van de sessie zijn de aanwezigen op de hoogte van de rol die Precisie Psychiatrie kan spelen in de aanpak van therapieresistente depressie.
  • Aan het einde van de sessie hebben de aanwezigen begrip van de rol die verschillende stageringsinstrumenten kunnen betekenen voor de rol van therapieresistentie.
  • Kennis van de rol van farmacogenetica bij therapieresistente depressie.