Terug naar overzicht

Renale bijwerkingen bij chronisch lithiumgebruik: evidentie en besluitvorming

Over deze sessie

Lithium is het middel van eerste keus bij medicamenteuze behandeling van de bipolaire stoornis. Het gebruik van deze stemmingsstabilisator wordt dan ook aangeraden door alle belangrijke internationale richtlijnen. Lithium is niet alleen het meest effectief als onderhoudsbehandeling ter preventie van depressieve of (hypo)manische episoden, het wordt ook gebruikt in de behandeling van een acute manie of bipolaire depressie, waarbij het vaak gecombineerd wordt met andere middelen. Daarnaast vermindert lithium het risico op suïcide bij bipolaire stoornis en heeft het mogelijk een neuroprotectief effect. Langdurig lithiumgebruik kan echter invloed hebben op de nierfunctie en deze renale bijwerkingen roepen vragen op over welk beleid gevoerd moet worden met betrekking tot het lithium gebruik. Moet een patiënt met een progressieve nierinsufficiëntie stoppen met lithium? En zo ja, wanneer? En zou aan een patiënt met late-onset bipolaire stoornis en een bestaande nierinsufficiëntie lithium als onderhoudsbehandeling overwogen moeten worden? Wat is het beleid bij een 30-jarige vrouw die geen stemmingsepisoden meer heeft gehad sinds start van het lithium maar bij wie de nierfunctie gestaag achteruitgaat? Wat zijn hierbij de afwegingen?

 

Deze workshop bespreekt de huidige kennis over renale bijwerkingen bij chronisch lithiumgebruik. Sinds het verschijnen de huidige richtlijn ‘Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik’ in 2013 zijn meerdere studies verschenen over het langetermijneffect van lithiumgebruik op de nieren. Een update was dus op zijn plaats. Recent publiceerden wij hierover in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Beunders et al 2018).

 

In de workshop komen verschillende soorten lithium-geïnduceerde nieraandoeningen aan bod, met een focus op renale diabetes insipidus en chronische nierinsufficiëntie. Hierbij zal worden ingegaan op etiologie, prevalentie, diagnostiek en behandeling. Vervolgens wordt de huidige richtlijn onder de loep genomen. Aan de hand van een aantal klinische dilemma’s bij patiënten met verschillende leeftijden zal een discussie volgen over mogelijk toekomstig beleid rondom renale bijwerkingen bij lithiumgebruik.

 

Deelnemers zijn uitgenodigd zelf ook casuïstiek in te brengen.

 

Vorm 

 

-uitgangsquiz met multiplechoicevragen (individueel)

-presentatie door de workshopleiders over de huidige stand van zaken

-groepsdiscussie over de klinische dilemma’s en mogelijk toekomstig beleid

Deel 1 Renale bijwerkingen bij chronisch lithiumgebruik: evidentie en besluitvorming

Video deel 1
Tussentijdse vraag

Deel 2 Renale bijwerkingen bij chronisch lithiumgebruik: evidentie en besluitvorming

Deel 3 Renale bijwerkingen bij chronisch lithiumgebruik: evidentie en besluitvorming

Deel 4 Renale bijwerkingen bij chronisch lithiumgebruik: evidentie en besluitvorming

Over de sprekers

RK

Ralph Kupka

1 sessies

AB

Alexandra Beunders

1 sessies

Tags

depressieve episoden diabetes Lithium nieraandoeningen Renale bijwerkingen

Over deze sessie

  • Kennis over de effecten van lithium bij stemmingsstoornissen
  • Kennis over de renale bijwerkingen van langdurig lithiumgebruik en hoe daarbij te handelen
  • Het rationeel kunnen afwegen van voor- en nadelen van voortzetting van lithium bij beginnende nierfunctiestoornissen