Terug naar overzicht

PSYience Live – Jubileumdag 17 november 2021

Over deze sessie

‘Hoe de geschiedenis van de psychiatrie de toekomst voorspelt’

De geschiedenis van de psychiatrie toont de patronen van waar de psychiatrie zich naar toe beweegt. De gescheiden ontwikkeling van soma en psyche, de uitersten van het meer biologische naar het meer maatschappelijke zijn te projecteren op de psychiatrie anno 2050. Ontstaat er uit de synthese een hernieuwde integratieve psychiatrie of is er niets nieuws onder de zon?

In alweer aflevering 3 van wetenschapsserie PSYience Live  gaan we op de jubileumdag terugkijken naar de geschiedenis van de psychiatrie om vooruit te kijken naar de toekomst. We gebruiken de historische ontwikkelingen in wetenschap en praktijk om het meest waarschijnlijke toekomstscenario uit te stippelen.

Naast de dagvoorzitter zal CWA-lid Eline Regeer optreden als moderator.

We stellen de tafelgasten aan u voor:

  • Hoofdspreker is prof. dr. Joost Vijselaar, historicus en als hoogleraar ‘Geschiedenis van de Psychiatrie’ verbonden aan het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hij doceert al jaren in de opleiding psychiatrie. We bespreken met hem de pendelbewegingen in de geschiedenis van de psychiatrie binnen het biopsychosociale model en de psychiatrie van nu.
  • Simona Karbouniaris, sociaal wetenschapper en docent-onderzoeker/promovenda aan de Hogeschool Utrecht en LUMC en ervaringsdeskundig binnen de GGZ, geeft een inkijk in hoe de ervaringsdeskundige zich ontwikkelde in de tijd van deinstitutionalisering en toenemende mondigheid van de patiënt. De GGZ van nu kampt met een identiteitsvraagstuk en dubbel stigma. Hoe zal de ervaringsdeskundige in de toekomst daarop acteren in samenwerking met psychiaters? En is de (neuro)biologische invalshoek daarbij ook behulpzaam?
  • De column van ‘De Jonge Psychiater’ van Karl Gerritse helpt ons om aan de hand van de geschiedenis en toekomst van genderdysforie en de contextueel gebonden ‘waarheid’ de blik op de toekomst van de psychiatrie te voltooien. Hoe gaan we met deze bagage als psychiatrie samen de toekomst in?

Een tijdlijn over de geschiedenis van de psychiatrie en de vereniging is te vinden op de speciale Jubileum-website.

Geen programma gevonden

Over de sprekers

Eline Regeer

Lid van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten

Eline Regeer is werkzaam als psychiater en onderzoeker bij het TOP-GGZ Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht GGZ in Utrecht. Zij promoveerde in 2008 aan de Universiteit van Groningen op het proefschrift A different perspective on bipolar disorder.

4 sessies

Elnathan Prinsen

Voorzitter NVvP

Elnathan Prinsen is voorzitter van de NVvP sinds 2019. Hij werkt als psychiater in een IHT/crisisdienst-team in Deventer en is manager zorg van de divisie spoedeisende GGZ bij Dimence. Hij heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan binnen de vereniging, onder andere als voorzitter van de Commissie Wet- en Regelgeving. Maar ook buiten de vereniging, onder andere in de VWS taskforce 'de juiste zorg op de juiste plek'.

1 sessies

Tags

geschiedenis historie jubileum

Over deze sessie

  • We kijken terug naar de geschiedenis van de psychiatrie om vooruit te kijken naar de toekomst. We gebruiken de historische ontwikkelingen in wetenschap en praktijk om het meest waarschijnlijke toekomstscenario uit te stippelen.
  • We bespreken de pendelbewegingen in de geschiedenis van de psychiatrie binnen het biopsychosociale model en de psychiatrie van nu.
  • We krijgen een inkijk in hoe de ervaringsdeskundige zich ontwikkelde in de tijd van deinstitutionalisering en toenemende mondigheid van de patiënt.