Terug naar overzicht

Omgaan met chronische suïcidaliteit. Beheersen of begrijpen?

Over deze sessie

Chronische suïcidaliteit is een belangrijk kenmerk van de borderline persoonlijkheidsstoornis, die maanden tot jaren kan aanhouden. Deze voortdurende suïcidale dreiging kan heftige gevoelens oproepen bij behandelaars. waardoor de behandeling zich kan gaan richten op het beheersen van het risicovol gedrag, wat juist tot verdere escalatie van suïcidaal gedrag kan leiden en kan gaan interfereren met een effectieve behandeling.

Vanuit hechtingsperspectief kan suïcidaliteit begrepen worden als een (inadequate) poging tot emotieregulatie en het zoeken van nabijheid. Destructief gedrag kan soms de enige manier zijn waarop verbinding met de ander ervaren kan worden. Vanuit gedragstheoretisch perspectief kan suïcidaal gedrag gezien worden als ongezond – en dus ongewenst – gedrag, leidend tot een lagere kwaliteit van leven. Suïcidaal gedrag heeft echter een direct en zeker positief effect op overspoelende emoties. Het stoppen van suïcidaal gedrag heeft een onzekere uitkomst op langere termijn, waardoor de bekrachtigende waarde van gezond gedrag minder groot is.

Behandelstrategieën zoals die gebruikt worden bij acute suïcidaliteit, blijken in de praktijk niet toepasbaar en kunnen zelfs contraproductief werken bij chronische suïcidaliteit en juist leiden tot regressie en versterking van het zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. In deze workshop willen we een alternatieve behandelstrategie bieden voor het omgaan met chronische suïcidaliteit. Doelen zijn hierbij het versterken van de autonomie, het bekrachtigen van gezond gedrag en het begrenzen van inadequaat gedrag, zodat een proces van begrijpen van suïcidaal gedrag op gang gebracht kan worden. Hiertoe is het noodzakelijk om een afweging te maken tussen de risico’s van suïcidaal gedrag op korte termijn en de risico’s op lange termijn. In afstemming met patiënt, naastbetrokkenen, ketenpartners en andere mogelijke hulpbronnen uit het professionele en informele netwerk van de patiënt, wordt een behandelplan opgesteld waarin de nadruk komt te liggen op het gezamenlijk begrijpen van (het ontstaan) van suïcidale gedachten, het bevorderen van probleemoplossende vaardigheden en emotieregulatie, en niet op het beheersen van het suïcidaal gedrag en voorkomen van risicovol gedrag door het nemen van escalerende veiligheidsmaatregelen.

 

Vorm 

 
Interactieve mondelinge presentatie van theorie en praktijk rondom chronische suicidaliteit,ondersteund met videomateriaal oefenen in drietallen en rollenspel

Deel 1 Omgaan met chronische suïcidaliteit. Beheersen of begrijpen?

Video deel 1
Tussentijdse vraag

Deel 2 Omgaan met chronische suïcidaliteit. Beheersen of begrijpen?

Deel 3 Omgaan met chronische suïcidaliteit. Beheersen of begrijpen?

Deel 4 Omgaan met chronische suïcidaliteit. Beheersen of begrijpen?

Over de sprekers

RV

Rozemarijn van Duursen

1 sessies

SK

Saskia Knapen

1 sessies

Tags

chronische suïcidaliteit suïcidaliteit

Over deze sessie

  • Kennis nemen van de functie van chronisch suïcidaal gedrag
  • Kennis nemen van de aspecten die van belang zijn in het maken van een risicoweging bij de behandeling van mensen die chronisch suïcidaal gedrag vertonen.
  • Bieden van handvatten voor het omgaan met chronisch suïcidaal gedrag, waarbij de nadruk komt te liggen op begrijpen in plaats van beheersen