Terug naar overzicht

KAP NAH: Korte Amsterdamse Probleemlijst voor Niet Aangeboren Hersenletsel

Over deze sessie

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan een traumatische en niet-traumatische oorzaak hebben en geeft schade aan de hersenen, welke leidt tot cognitieve en gedragsmatige veranderingen (bv agressie). Prevalentieschattingen van NAH  in verschillende doelgroepen zijn schaars, hoewel onderzoekers wel een aantal specifieke risicogroepen aanwijzen, zoals delinquenten (1) en daklozen (2,3). Tijdig signaleren van NAH bij mensen met een psychiatrische aandoening is van belang, met het oog op de juiste behandeling en begeleiding (4). Ook is gebleken dat specifieke groepen, zoals gedetineerden, een verhoogd risico hebben op agressie indien sprake is van NAH (5). Om verschillende redenen worden vermoedens van NAH tijdens een anamnese of intake vaak niet gerapporteerd of uitgevraagd, wat de behandeling kan belemmeren. Een belangrijke reden is dat het professionals vaak aan tijd ontbreekt om NAH op een zorgvuldige, uitgebreide manier in kaart te brengen. Deze workshop draait om een kort screeningsinstrument, ontwikkeld om NAH op een snelle manier in kaart te brengen en een verwijzing naar gespecialiseerde zorg te ondersteunen en uiteindelijk de behandeling te verbeteren. De toepassing van het instrument in een forensische populatie in Amsterdam staat daarbij centraal.

Deel 1 KAP NAH: Korte Amsterdamse Probleemlijst voor Niet Aangeboren Hersenletsel

Video deel 1
Tussentijdse vraag

Deel 2 KAP NAH: Korte Amsterdamse Probleemlijst voor Niet Aangeboren Hersenletsel

Deel 3 KAP NAH: Korte Amsterdamse Probleemlijst voor Niet Aangeboren Hersenletsel

Deel 4 KAP NAH: Korte Amsterdamse Probleemlijst voor Niet Aangeboren Hersenletsel

Over de sprekers

CG

Christel Grimbergen

1 sessies

FJ

Frank Jonker

1 sessies

Tags

KAP NAH Korte Amsterdamse Probleemlijst Niet aangeboren hersenletsel

Over deze sessie

  • NAH: wat is het, hoe wordt het veroorzaakt en Het vóórkomen van NAH in forensische populaties
  • Effectieve behandelvormen voor NAH in forensische settings
  • De ontwikkeling en samenstelling van een korte screener (‘KAP NAH’)