Terug naar overzicht

Juiste tijd, juiste plaats, passende zorg

Over deze sessie

De kinder- en jeugdpsychiater is een breed opgeleide medisch professional met kennis van biologische, psychologische en sociale factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychiatrische stoornissen. De decentralisatie van de zorg voor jeugdigen (0-18 jaar) met de komst van de Jeugdwet in 2015 heeft het werkveld van de kinder- en jeugdpsychiater beïnvloed en veranderd. Elke gemeente heeft een eigen visie op de zorg van jeugdigen, waarbij het doel is zorg dichtbij kind en gezin te organiseren en tijdig de juiste hulp op maat te bieden. Regelmatig zijn kritische geluiden over de (dure) kinder- en jeugdpsychiatrische zorg te horen. Burgers kunnen drempels ervaren in het verkrijgen van psychiatrische zorg voor hun kinderen en gezinnen. Het is al met al niet altijd makkelijk de zorg voor een kind op de juiste plaats en juiste tijd te organiseren.

Kinder- en jeugdpsychiaters kunnen door psychiatrische consultatie een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor jeugdigen op allerlei plekken en op die manier aan het vinden van passende zorg binnen of buiten de psychiatrie. Denk hierbij aan consulten in de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis, maar ook in jeugdzorginstellingen, buurtteams of gemengde zorgteams. Op die manier kunnen vroegsignalering en triage een plek krijgen buiten de muren van de GGZ. Door structurele samenwerking ontstaat een voortdurende kennisuitwisseling, die de kwaliteit van individuele professionals en de hele zorg voor kwetsbare jeugdigen bevordert. Bovendien kan de capaciteit van professionals mogelijk efficiënter ingezet worden.

Toch zijn veel kinder- en jeugdpsychiaters huiverig om aan consultatie te beginnen. Want wat zijn je verantwoordelijkheden, hoe voer je dossier buiten de muren van je instelling en welke informatie kan en mag je uitwisselen met verschillende professionals? Hoe ga je om met verschillende jargons, wetten, kennis- en opleidingsverschillen en teamculturen. Wat is een redelijke vergoeding en consulteer je vanuit een instelling of als persoon?

Een werkgroep binnen de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP werkt aan een handreiking consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie, die in maart 2020 verschijnt.

 

Vorm

In deze workshop wordt de handreiking consultatieve kinder- en jeugdpsychaitrie in gebruik genomen. Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk, met ervaringen van patiënten en hulpverleners, kunnen deelnemers werken met de nieuwe handreiking, ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen om hun eigen consultatiepraktijk op te zetten of uit te breiden.

Deel 1 Juiste tijd, juiste plaats, passende zorg

Video deel 1
Tussentijdse vraag

Deel 2 Juiste tijd, juiste plaats, passende zorg

Deel 3 Juiste tijd, juiste plaats, passende zorg

Deel 4 Juiste tijd, juiste plaats, passende zorg

Over de sprekers

MV

Mori van den Bergh

1 sessies

FZ

Frank Zutt

2 sessies

RZ

René Zijlstra

1 sessies

LV

Leonore van de Beek

1 sessies

Tags

handreiking consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie Jeugdwet kinder- en jeugdpsychiater

Over deze sessie

  • U weet dat er een leidraad consultatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt ontwikkeld en heeft kennisgemaakt met de inhoud daarvan
  • U heeft aan de hand van praktijkvoorbeelden uw gedachten laten gaan over obstakels die u tegen kunt komen in de praktijk.
  • U heeft handvatten om consultatie toe te passen in de dagelijkse praktijk