Terug naar overzicht

Genetica: nut voor klinische praktijk?

  • Categorieën Genetica
  • Deelnemers 11
  • Laatste update Dinsdag 22-08-2023

Over deze sessie

PSYience live plenair op het Voorjaarscongres over samenspel  tussen genetische achtergrond en omgevingsfactoren in de psychiatrie. Deze vijfde aflevering is tot stand gekomen in samenwerking met het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Bart Rutten geeft ons in deze plenaire PSYience live inzicht in waar we wetenschappelijk nu staan met de genetica in de psychiatrie en wat we er in de toekomst mee kunnen. Bart Rutten is psychiater en hoogleraar Psychiatrie bij Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en directeur van het Centre for Integrative Neuroscience bij de Universiteit Maastricht. Genetische factoren maken bepaalde groepen mensen kwetsbaarder voor – dan wel beter bestand tegen – de ontwrichtende effecten van bepaalde omgevingsfactoren. Het genetisch (en omgevingsinteractie)onderzoek helpt om longitudinale veranderingen in een levensloopperspectief te plaatsen. Kunnen we op betrouwbare wijze trajecten van mentale gezondheid en ziekte over de tijd, van bijvoorbeeld jongeren, karakteriseren?

Ervaringsdeskundige Anne Marsman, tevens psycholoog en traumatherapeut in opleiding en initiatiefnemer van TraumaNet, vertaalt gen-omgevingsinteracties naar de traumapraktijk. In haar proefschrift onderzocht zij hoe trauma’s in de jeugd doorwerken in de mentale gezondheid als volwassene. Goede traumabehandeling sluit volgens haar aan bij het unieke verhaal van de patiënt. Met klinisch (kinder- en jeugd)psychiater Cecil Prins-Aardema van de afdeling Gezinspsychiatrie van GGZDrenthe gaan we in gesprek over het belang van genetica en de klinische implicaties binnen de psychiatrie. Wat voor perspectief biedt dat aan (KOPP-)kinderen en hun ouders? Als klinisch psychiater heeft Cecil vooral te maken, met angst, schuld- en schaamtegevoelens en de dilemma’s die die ouders en families hebben ten aanzien van erfelijkheid en (ernstige) psychische aandoeningen. Dat dat complex is, weet ze ook vanuit haar eigen ervaring van psychische aandoeningen binnen haar gezin.

Jentien Vermeulen is psychiater in opleiding bij Amsterdam UMC. Namens De Jonge Psychiater ontleed brengt zij in haar column hoe via Mendelian Randomisation (MR), genetische informatie is te gebruiken om oorzaak en gevolg uit elkaar te halen en zo meer te weten te komen over (veranderbare) omgevingsrisicofactoren die een causaal effect kunnen hebben op mentale gezondheid.

Moderator van de live uitzending op het voorjaarscongres is Lennart Booij en hij wordt inhoudelijk bijgestaan door side-kick Jurjen Luikx. Jurjen is lid van de CWA en psychiater-onderzoeker bij de afdelingen psychiatrie en translationele neurowetenschappen Hersencentrum Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Utrecht en de afdeling psychiatrie van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum.

 

10.30 Inleiding door Lennart Booij

10.35 Presentatie Bart Rutten

10.50 Wetenschappelijke reactie op presentatie in dialoog en vragen uit het publiek

11.00 Gesprek met ervaringsdeskundige Anne Marsman en vertaling naar praktijk

11.10 Tafelgesprek en vragen uit het publiek

11.30 Pitch Jentien Vermeulen namens De Jonge Psychiater

12.00 Einde

Over de sprekers

BR

Bart Rutten

1 sessies

CP

Cecile Prins

1 sessies

JV

Jentien Vermeulen

1 sessies

Lennart Booij

Moderator

Kunsthistoricus, televisiemaker en bekend als presentator van Krachtstroom, Wat heet! en VARA's Nieuwe Lagerhuis. In het verleden was hij politiek actief in de Partij van de Arbeid.

12 sessies

Tags

genetica