Terug naar overzicht

Genderdysforie en psychiatrie: dat vraagt om precisie diagnostiek

  • Categorieën Overig
  • Duur 1u
  • Deelnemers 31
  • Laatste update Dinsdag 08-12-2020

Over deze sessie

Gender is “hot” in de samenleving, maar ook in onze spreekkamers. Genderdysforie, en zeker de medische transitie bij mensen met soms ernstige psychiatrische comorbiditeit zoals bijvoorbeeld autisme, roept veel vragen en ethische dilemma’s op. Het fenomeen genderdysforie dwingt ons als psychiaters om na te denken over de grenzen van ons vak, over wat wij normaal vinden en wat psychopathologisch. Dat leidt tot vragen als: kan een gender-gevoel überhaupt wel pathologisch zijn?, Is het wel mogelijk betrouwbare uitspraken te doen over genderidentiteit bij patiënten met autisme? welke rol speelt genderidentiteit in de persoonlijkheidsontwikkeling?, en in hoeverre zijn transitie-wensen te duiden als een (pre-) psychotisch verschijnsel?

Vorm
Deze workshop wordt verzorgd door psychiaters van het KZcG. Na een korte introductie over de verschillende aspecten van genderbeleving, gender identiteit en genderexpressie, zal dit jaar de nadruk vooral liggen op de verschillende aspecten van de behandeling van psychiatrische patiënten met genderdysforie. Vanwege de hoge comorbiditeit wordt uitgebreid stil gestaan bij autisme, maar ook suïcidaliteit, borderline problematiek en psychose zal aan bod komen. Deelnemers wordt nadrukkelijk gevraagd om casuïstiek in te brengen.

Deel 1 Genderdysforie en psychiatrie: dat vraagt om precisie diagnostiek

Video deel 1
Tussentijdse vraag

Deel 2 Genderdysforie en psychiatrie: dat vraagt om precisie diagnostiek

Deel 3 Genderdysforie en psychiatrie: dat vraagt om precisie diagnostiek

Deel 4 Genderdysforie en psychiatrie: dat vraagt om precisie diagnostiek

Over de sprekers

EN

Elise Nelis

1 sessies

RV

Roy van Vlerken

1 sessies

MB

Marijke Bremmer

1 sessies

Tags

Gender Genderdysforie KZcG

Over deze sessie

  • Het vergaren van kennis over genderdysforie en gendervariantie bij kinderen en jongeren.
  • Het vergaren van kennis over de differentiële diagnostiek bij volwassenen met genderdysforie
  • Het vergaren van kennis over de seksuologische aspecten van genderdysforie