Terug naar overzicht

Farmacotherapie richtlijn voor psychosen, tijd voor herbezinning en herziening?

Over deze sessie

De multidisciplinaire richtlijn schizofrenie dateert uit 2012 en is gebaseerd op literatuur tot 2012. Sindsdien heeft een groot aantal nieuwe studies, meta-analyses en populatieonderzoeken tot nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van de behandeling van psychosen geleid. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe geneesmiddelen en toedieningsvormen op de markt gekomen. Ondanks deze ontwikkelingen heeft er geen herziening van de richtlijn plaatsgevonden. Een update van diverse effectieve medicamenteuze interventies is gewenst.

Richtlijnontwikkeling is geen doel op zich, maar dient in de eerste en laatste plaats om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De nieuwe inzichten kunnen niet alleen leiden tot een wezenlijke aanpassing van de behandeling van mensen met psychosen, maar ook tot een substantiële verbetering van de zorg. In deze workshop wordt een eerste aanzet voor een update van het hoofdstuk over psychofarmaca in de huidige richtlijn gegeven.

Vorm 

Een aantal e Nederlandse psychiaters zal gevraagd worden delen uit de huidige richtlijn kort te bespreken en vervolgens voorstellen tot verandering of behoud van de tekst te onderbouwen aan de hand van artikelen die sinds 2012 zijn verschenen. De organisatoren houden op interactieve wijze de belangrijkste voorstellen bij op een voor iedereen zichtbare manier. Het laatste deel van de workshop wordt besteed aan hoe het farmacotherapie deel van de richtlijn het beste kan worden geactualiseerd en actueel kan blijven. Er is daarbij ruimte voor plenaire discussie.

Deel 1 Farmacotherapie richtlijn voor psychosen; tijd voor herbezinning en herziening?

Video deel 1
Tussentijdse vragen

Deel 2 Farmacotherapie richtlijn voor psychosen; tijd voor herbezinning en herziening?

Deel 3 Farmacotherapie richtlijn voor psychosen; tijd voor herbezinning en herziening?

Deel 4 Farmacotherapie richtlijn voor psychosen; tijd voor herbezinning en herziening?

Over de sprekers

SB

Selene Bond-Veerman

2 sessies

KS

Kor Spoelstra

1 sessies

K

Knegtering

1 sessies

RB

Richard Bruggeman

1 sessies

FV

Frank van Es

1 sessies

Tags

Farmacotherapie psychosen schizofrenie

Over deze sessie

  • Kennis verwerven over de behandeling van therapieresistente schizofrenie
  • Kennis verwerven over mono- en polyfarmacie bij schizofrenie
  • Kennis verwerven over nieuwe(re) antipsychotica