Terug naar overzicht

Ervaringen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

  • Categorieën Overig
  • Duur 1u
  • Deelnemers 12
  • Laatste update Dinsdag 08-12-2020

Over deze sessie

Iedere clinicus heeft wel eens te maken met een vastgelopen casus. Een situatie waarbij de kwaliteit van leven van de patiënt ernstig in het geding is, er sprake is van een hoge lijdensdruk en naasten onmachtig zijn. Behandelprotocollen schieten te kort; er blijft sprake van frequente en ernstige uitingen van agressie, zelfbeschadiging, suïcidaliteit of juist extreme passiviteit of zelfverwaarlozing. Het betreft patiënten die ongewild en ongewenst uitstoting oproepen, ingegeven door onmacht, gebrek aan kennis en/of uitputting. Uitstoting in de vorm van veelvuldige overplaatsingen, langdurende separaties, opnames op (forensische) afdelingen met een hoog beveiligingsniveau of ontslag richting dak- en thuisloosheid zonder adequate zorg en begeleiding. Second opinion levert geen nieuwe inzichten op, als clinicus weet je niet meer wat te doen. Je voelt je handelingsverlegen, net als je collega’s en de zorgprofessionals die je voorgingen.

 

Voor deze vastgelopen situaties is in Nederland, op voordracht van het ministerie van VWS, het Centrum voor Consulatie en Expertise (CCE) beschikbaar. Het CCE biedt een onafhankelijk perspectief aan handelingsverlegen teams, om te komen tot hernieuwd inzicht bij vastgelopen situaties en daardoor het vergroten van de kwaliteit van bestaan. Het CCE wordt jaarlijks 1350 keer geconsulteerd, waarvan ongeveer 250 keer in de GGZ.

 

Door transdiagnostisch en multidimensioneel te kijken wordt de casus opnieuw in beeld gebracht. Vervolgens wordt onderzocht hoe het patiënt-narratief en het perspectief van naasten en de behandelaren dichter bij elkaar gebracht kunnen worden. Hieruit volgt een gepersonaliseerd advies, wat bijvoorbeeld in de vorm van een N=1 trial kan worden geïmplementeerd.

 

Vorm 

In deze workshop bespreken we bevindingen van recent onderzoek naar de aard van deze consultatietrajecten. Om welke patiënten gaat het, welke vragen worden gesteld, en welke oplossingsrichtingen worden aangedragen? Zo ontstaat een uniek beeld van (1) situaties waar behandelaren handelingsverlegen zijn om (persoonlijk) herstel te realiseren en (2) mogelijke inzichten om de impasse te doorbreken.

 

Aan de hand van exemplarische casussen worden deelnemers door de experts uitgenodigd om vanuit het perspectief van het CCE naar de ingebrachte casus te kijken. Er worden voorbeelden gegeven van gepersonaliseerde interventies die de vastgelopen situatie vlot hebben kunnen trekken.

Deel 1 Ervaringen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Video deel 1
Tussentijdse vraag

Deel 2 Ervaringen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Deel 3 Ervaringen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Deel 4 Ervaringen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Over de sprekers

DR

Didier Rammers

1 sessies

BS

Barbara Stringer

1 sessies

Tags

CCE Centrum voor Consultatie en Expertise handelingsverlegen teams vastgelopen casus

Over deze sessie

  • De deelnemer kan de belangrijkste kenmerken van de 4 exemplarische situaties die naar voren komen uit het onderzoek naar handelingsverlegenheid in de GGZ casuïstiek van het CCE benoemen.
  • De deelnemer kan de belangrijkste oplossingsrichtingen van de 4 exemplarische situaties die naar voren komen uit het onderzoek naar handelingsverlegenheid in de GGZ casuïstiek van het CCE benoemen.
  • De deelnemer kan deze kennis vertalen naar stagnerende situaties in de behandeling.