Terug naar overzicht

Eerste ervaringen en strategieën Wet verplichte ggz (Wvggz)

  • Categorieën Overig
  • Duur 1u
  • Deelnemers 21
  • Laatste update Dinsdag 08-12-2020

Over deze sessie

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz ingevoerd. Zoals voor een groot deel al voorzien, brengt de uitvoering van deze wet in de praktijk knelpunten met zich mee. Het ministerie VWS heeft reparatiewetsvoorstellen gemaakt met als doel de uitvoerbaarheid van de wet te vergroten.

In deze sessie praten Elnathan Prinsen en Houkje Tamsma u bij over de laatste stand van zaken. Daarnaast gaan zij met deelnemers in gesprek over positieve en negatieve ervaringen met betrekking tot de Wvggz.

Deel 1 Eerste ervaringen en strategieën Wet verplichte ggz (Wvggz)

Video deel 1
Tussentijdse vragen

Deel 2 Eerste ervaringen en strategieën Wet verplichte ggz (Wvggz)

Deel 3 Eerste ervaringen en strategieën Wet verplichte ggz (Wvggz)

Deel 4 Eerste ervaringen en strategieën Wet verplichte ggz (Wvggz)

Over de sprekers

HT

Houkje Tamsma

1 sessies

EP

Elnathan Prinsen

1 sessies

Tags

Wet verplichte ggz WvGGZ

Over deze sessie

  • Kennis over (het standpunt van de NVvP in) de totstandkoming van de Wvggz
  • Kennis over de ontwikkelingen op het gebied van reparatie Wvggz
  • Inzicht in de ervaringen m.b.t. de belangrijkste positieve en negatieve aspecten van de Wvggz