Terug naar overzicht

Een holistische blik op mensen met een ernstige psychische aandoening: klinisch, persoonlijk en triadisch perspectief

Over deze sessie

Diagnostiek en herstel bij mensen met een ernstige psychische aandoeningen (EPA) worden belicht vanuit vier invalshoeken, waarbij precisiediagnostiek en verschillende perspectieven in de behandeling aan bod komen. Alle vier de studies lopen bij Mentrum (onderdeel van Arkin) in drie verschillende settings waar patiënten met EPA worden behandeld: FACT-teams, acute opname-afdelingen en langdurig klinische afdelingen.

De longitudinale studie ‘Genezen of Herstellen’ informeert u over de samenhang tussen klinisch en persoonlijk herstel. Daarna krijgt u resultaten over de betrouwbaarheid en validiteit van een relatief nieuw diagnostisch concept bij schizofreniespectrumstoornissen: stadiëring. De derde spreker presenteert data van een weinig onderzochte groep, langdurig klinische patiënten, en exploreert mogelijke predictoren van ongunstig beloop. Tot slot laten we resultaten zien, ondersteund met video-fragmenten, van de kwalitatieve studie ‘Herstel In Perspectief’.

Deel 1 Een holistische blik op mensen met een ernstige psychische aandoening: klinisch, persoonlijk en triadisch perspectief

Video deel 1
Tussentijdse vraag

Deel 2 Een holistische blik op mensen met een ernstige psychische aandoening: klinisch, persoonlijk en triadisch perspectief

Deel 3 Een holistische blik op mensen met een ernstige psychische aandoening: klinisch, persoonlijk en triadisch perspectief

Deel 4 Een holistische blik op mensen met een ernstige psychische aandoening: klinisch, persoonlijk en triadisch perspectief

Over de sprekers

TB

Thijs Burger

1 sessies

MD

Mariken de Koning

1 sessies

RV

Robin van Eck

1 sessies

AV

Astrid Vellinga

1 sessies

SB

Steven Berendsen

1 sessies

Tags

EPA ernstige psychische aandoeningen FACT Mentrum

Over deze sessie

  • De deelnemer weet wat de definities zijn van klinisch en persoonlijk herstel bij EPA en wat uit recent onderzoek naar voren komt over de samenhang tussen deze vormen van herstel.
  • De deelnemer kan onderscheid maken tussen de klinische stadia en enkele kenmerken van de verschillende stadia benoemen en welke factoren bijdragen aan het klinisch beloop van patiënten die in een langdurige klinische setting zijn opgenomen.
  • De deelnemer weet welke relationele processen tijdens het herstel van een ernstige psychische aandoening naar voren komen uit interviews met patiënten met een ernstige psychische aandoening, hun naasten en behandelaren.