Terug naar overzicht

Deep-Brain Stimulation: precisiewerk op het snijvlak van neurochirurgie, psychiatrie en psychotherapie

  • Categorieën Angststoornissen
  • Duur 1u
  • Deelnemers 10
  • Laatste update Dinsdag 08-12-2020

Over deze sessie

In het eerste deel van de workshop zal er een theoretische uitleg worden gegeven over Deep Brain Stimulation (DBS): hoe verloopt de indicatiestelling, het werkingsmechanisme op hersenniveau, waar worden de elektrodes geplaatst en hoe verloopt de postoperatieve periode? Verder bespreken we (laatste) wetenschappelijke onderzoeken: wat zijn de resultaten van DBS bij obsessief compulsieve stoornis en depressie? Wat zijn hierin de meest recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek? Wat is het toekomstperspectief hiervan? Wat betekent dit voor uw patiënt?In het praktische gedeelte zullen we aan de hand van casuïstiek op een interactieve wijze de indicatiestelling bespreken, het materiaal laten zien en hoe hiermee gewerkt wordt. De neurochirurg zal vertellen over zijn praktische ervaringen met Deep-Brain Stimulation, aan de hand van anatomische modellen/beeldmateriaal. Verder zal besproken worden hoe psychotherapie kan worden ingezet bij DBS, en welke vraagstukken/dilemma’s dit oplevert. DBS is een ingreep die veel impact heeft op zowel patiënt als zijn/haar omgeving. Zowel wanneer deze groep patiënten opknapt, maar ook als dit niet of maar gedeeltelijk het geval is. Tijdens dit deel van de workshop zal vooral aandacht zijn voor onze eerste ervaringen en ideeën met deze bijzondere patiëntengroep en de psychotherapeutische interventies die hierbij (kunnen) worden ingezet.Een patiënt zal tijdens deze workshop uitgebreid aan het woord komen over zijn eigen ervaringen met DBS.

Vorm 

Een interactieve presentatie met veel casuïstiek, ruimte voor discussie en het aan het woord laten komen van meerdere medisch specialisten en een ervaringsdeskundige.

Deel 1 Deep-Brain Stimulation: precisiewerk op het snijvlak van neurochirurgie, psychiatrie en psychotherapie

Video deel 1
Tussentijdse vraag 1

Deel 2 Deep-Brain Stimulation: precisiewerk op het snijvlak van neurochirurgie, psychiatrie en psychotherapie

Deel 3 Deep-Brain Stimulation: precisiewerk op het snijvlak van neurochirurgie, psychiatrie en psychotherapie

Deel 4 Deep-Brain Stimulation: precisiewerk op het snijvlak van neurochirurgie, psychiatrie en psychotherapie

Over de sprekers

DD

Dirk de Knijff

1 sessies

FH

Ferdinand Horst

1 sessies

Tags

DBS Deep-Brain Stimulation neurochirurgie psychotherapie

Over deze sessie

  • Zicht krijgen op welke patiënten mogelijk in aanmerking komen voor DBS
  • Begrijpen hoe DBS werkt en wat de meest recente resultaten van onderzoek zijn
  • Aandacht hebben voor de (psychosociale) gevolgen van DBS voor de patiënt, zowel bij een succesvolle behandeling als ook wanneer de klachten niet weggaan of weer terugkomen