Terug naar overzicht

De taken, rollen en identiteit van de psychiater

Over deze sessie

Een werkgroep onder voorzitterschap van Gerrit Glas schreef een nota over de taken, rollen en identiteit van de psychiater. Daarin wordt een aanzet gegeven tot discussie over de volgende vragen:

1) Wat is het dat ons als psychiaters bindt?

2) Wat voegen we vanuit onze psychiatrische expertise toe aan de gezondheidszorg?

3) Hoe kunnen we in de toekomst enerzijds recht doen aan de expertrol en anderzijds die rol zo dicht mogelijk bij de patiënt gestalte geven, in diens leefwereld?

4) Waarin zoeken we de legitimiteit van ons handelen?

5) Wat zijn de grenzen van het vak van psychiater?

 

Vorm 


Glas zal een korte toelichting geven bij de inhoud van de nota. Vervolgens wordt aan de hand van de genoemde vragen van gedachten gewisseld en gediscussieerd.

Deel 1 De taken, rollen en identiteit van de psychiater

Video deel 1
Tussentijdse vraag

Deel 2 De taken, rollen en identiteit van de psychiater

Deel 3 De taken, rollen en identiteit van de psychiater

Deel 4 De taken, rollen en identiteit van de psychiater

Over de sprekers

GG

Gerrit Glas

2 sessies

PV

Piet Verhagen

1 sessies

DS

Derek Strijbos

1 sessies

Tags

identiteit legitimiteit van handelen psychiatrische expertise

Over deze sessie

  • De deelnemers zijn op de hoogte van de inhoud van het (in de nota) centrale begrip professionaliteit, dat niet alleen een expertrol inhoudt maar ook een maatschappelijke verantwoording.
  • De deelnemers zijn zich bewust van de bio-psycho-sociale complexiteit die kenmerkend is voor het vak psychiatrie in alle facetten.