Terug naar overzicht

Breuken in de therapeutische relatie – maatwerk vereist

Over deze sessie

Kenmerkend voor persoonlijkheidsstoornissen zijn tekortkomingen in het interpersoonlijk functioneren. Bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen is vaak sprake van interpersoonlijke gevoeligheid.

Beperkingen in de vorming van gezonde relaties doen zich ook gelden in de therapeutische relatie. Breuken in de therapeutische relatie komen dan ook veel voor bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Het repareren van deze breuken leidt tot betere uitkomsten van behandeling . Professionals moeten in het werken met patiënten met persoonlijkheidsstoornissen daarom steeds alert zijn op aanwijzingen voor breuken in de therapeutische relatie. Dit kunnen grote breuken zijn, b.v. een patiënt die woedend wordt of de deur uit loopt, maar ook kleine breuken, waarbij iemand minder betrokken lijkt, of de aandacht er niet meer goed bij heeft.  Doel van deze workshop is om technieken aan te reiken om breuken in de therapeutische relatie te herkennen en op te lossen.

Deze workshop is gebaseerd op de principes van de “Guideline Informed Treatment for Personality Disorders” (GIT-PD) zoals die door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen is ontwikkeld.

Vorm 

In de workshop wordt kort ingegaan op de theorie achter breuken in de therapeutische relatie en op manieren om deze breuken te hanteren en op te lossen. In de workshop zal daarna ruime gelegenheid zijn om het herkenen en repareren van breuken in de therapeutische relatie zelf te oefenen in rollenspelen.

Deel 1 Breuken in de therapeutische relatie – maatwerk vereist

Video deel 1
Tussentijdse vraag 1

Deel 2 Breuken in de therapeutische relatie – maatwerk vereist

Deel 3 Breuken in de therapeutische relatie – maatwerk vereist

Deel 4 Breuken in de therapeutische relatie – maatwerk vereist

Over de sprekers

MB

Marlies Bulk

1 sessies

EW

Ellen Willemsen

1 sessies

Tags

GIT-PD interpersoonlijke gevoeligheid Personality Disorders Persoonlijkheidsstoornissen

Over deze sessie

  • Kennis verkrijgen over het belang van het repareren van breuken in de therapeutische relatie
  • Weten hoe een breuk in de therapeutische relatie herkend kan worden
  • Weten hoe een breuk in de therapeutische relatie gerepareerd kan worden